Musik- och teaterbiblioteketOm Utile Dulci-samlingenHjälp
FörstasidanKompositörslistaGenrelistaUtökad sökningIn English

Utökad sökning

Kompositör:
Genre vs. Källtitel Om både Genre och Källtitel väljs så används enbart Genre vid
sökningen. För att välja Källtitel ska Genre lämnas blankt.
Genre:
Källtitel:
Besättning: Sök instrument som ingår i verk Search only these instruments
Enkelt eller koriskt besatta instrument:
Violin Flöjt Horn
Viola Oboe Trumpet
Violoncell Klarinett Pukor
Kontrabas Fagott Instrumentalstämma
Violone Basso (continuo) Blockflöjt
Cembalo Harpa Orgel
Konserterande eller obligata instrument:
Violin Flöjt Fagott
Viola Oboe Trumpet
Violoncell Klarinett Horn
Cembalo Orgel
Vokala stämmor:
Sopran Tenor Kör
Alt Bas Vokalstämma (ospec.)
Contralto
RISM:
Verkförteckningsnummer:
Förlag:
Piktur:
Vattenmärke:
 
Genre och Källtitel är indelade efter kategori (t.ex. kammarmusik) och kan inte sökas samtidigt.

Under Besättning kan Du välja mellan "Sök instrument som ingår i verk" dvs. andra instrument kanförekomma, och "Sök endast dessa instrument" dvs. endast ikryssade instrument förekommer i framsökta verk. Sökning på exempelvis Violin, ger träff på både Violin 1 och Violin 2.

Notera att ca 90% av verken i UtileDulci innehåller en basso (continuo)-stämma.Detta är viktigt att tänka på vid användning av "Sök endast dessa instrument".