Musik- och teaterbiblioteketOm Utile Dulci-samlingenHjälp
FörstasidanKompositörslistaGenrelistaUtökad sökningIn English

Kompositörslista:

Välj önskad kompositör. Samtliga källor av den kompositör som valts visas i en träfflista. Varje källa har en titel som presenteras på följande sätt i träfflistan:

6 Sinfonias à 8 (A, D, A, C, Bb, Eb) (vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2) print (parts)

”6 Sinfonias à 8”: Källans titel. Mer om källtitlar hittar du här.

”(A, D, A, C, Bb, Eb)”: Sinfoniornas tonarter är A-dur, D-dur, C-dur, B-dur osv. Molltonarter anges med gemena bokstäver. Tonarterna är skrivna med engelsk standard, dvs. h-moll skrivs ”b” ”(vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2)”: Sinfoniornas besättning är två violiner, viola, basso (continuo) två flöjter eller två oboer och två horn (corno da caccia). En fullständig lista över instrumentförkortningar hittar du här.

”print”: Noterna är tryckta. Handskrivna noter anges ”MS”

”(parts)”: Noterna finns enbart som stämmor. Partitur anges ”score”

Genrelista:

Notmaterialet i Utile Dulci är uppdelat i fyra huvudkategorier: Kammarmusik, Orkestermusik, Orkestermusik med konserterande instrument och Vokalmusik. Du kan markera en huvudkategori i listan och utföra en sökning, eller markera en huvudkategori och kombinera med andra sökbegrepp. Under dessa kategorier finns ett antal underindelningar och dessa bygger på olika genrer och besättningar. Några exempel: ”Sinfonia à 6” betyder en sinfonia för sex stämmor, ”Psalm setting” betyder att sångtexten är hämtad ur Psaltaren. ”Aria” under vokalmusikkategorin är i regel en lösryckt dacapoaria ur en opera, oftast för en soloröst och ett antal ackompanjerande instrument.

Utökad sökning:

Här kan man söka samt kombinera fler sökbegrepp.

Kompositör: Samma som kompositörslistan ovan

Genre: Samma som genrelistan

Källtitel: En specifik övergripande titel för varje källa.

Observera att man inte kan kombinera sökningar på Genre och Källtitel.

Besättning: Sök instrument som ingår i verk: Kryssa i önskade instrument och du får träff i alla källor där dessa instrument ingår.

Sök endast dessa instrument: Kryssa i önskade instrument och du får träffar i alla källor där exakt dessa instrument ingår. Om du kryssar i ”Violin” och ”Basso (continuo)” kommer detta att generera träffar i alla källor med en eller flera violiner och Basso (continuo). Observera att ca 90% av alla källor i Utile Dulci innehåller en Basso (continuo)-stämma.

RISM: Här kan du söka källor med specifika RISM-nummer. För närvarande finns endast RISM-nummer för tryckta källor, men dessa kommer att kompletteras med handskrifter också. Mer info om RISM-projektet hittar du här.

Verkförteckningsnummer: Här kan du söka efter källor med specifika verkförteckningsnummer. Lista över förekommande verkförteckningsnummer hittar du här.

Förlag: Sök bland alla förlag som finns representerade i Utile Dulci.

Piktur: Här kan du söka bland alla pikturer. Varje nummer representerar en handstil och en lista över samtliga identifierade pikturer finns här.

Vattenmärke: Sök ibland alla vattenmärken som förekommer i Utile Dulci. -/- betyder att det inte finns vare sig vattenmärke eller motmärke. x/x betyder att det finns ett vattenmärke och ett motmärke, men att de är för otydliga för att kunna identifieras. -/x betyder att det inte finns något vattenmärke men ett oidentifierbart motmärke.